Training heldere communicatie vanuit een helder hoofd en helder hart..

Communiceren is verbinden, met woorden, emoties en lichaamstaal. Begrijpen waarom we doen wat we doen. Dat geeft helderheid. Teamcoaching, individuele coaching of casuïstiekbespreking kan een logisch vervolg zijn om te verankeren wat is geleerd.

Communiceren is praten via het hart, de snelweg naar verbinding.

Samenwerking

Wil je zo goed mogelijk samenwerken en samen werken dan is ‘goede communicatie’ een belangrijke voorwaarde. Maar wat is dat eigenlijk precies? En wanneer werkt het goed? Veel communicatie bevat zoveel ruis, dat het zorgt voor misverstanden, klachten, pestgedrag, agressie of langs elkaar heen werken. Het is de oorzaak van vertraging en stilstand.

In de ‘onderstroom’ is vaak meer aan de hand dan op het eerste gezegd lijkt. Vaak wordt deze onderstroom genegeerd omdat het spannend is om het met elkaar daar over te hebben.

Een training en/of teamcoaching maakt deze onderstroom bespreekbaar en geeft helderheid over wat er aan de hand is. Met de juiste tools weten teamleden elkaar weer te vinden.

‘Eerlijke’ communicatie zorgt voor autonomie en verbinding, waar we vanuit onszelf duurzaam kunnen bijdragen aan werk wat er toe doet.

Mijn ervaring ligt in de training en coaching van maatschappen in de zorg en teams en managers in de VVT en VG. Daarnaast begeleid ik mensen die door beperkingen uit zijn gevallen in werk. Ik werk graag samen met het netwerk van Essentie re-integratie en coaching waarin we onze expertise en ervaring delen.

Training en coaching van individu en team

Trainingen zijn gebaseerd op wat werkt in de praktijk, maar zijn altijd maatwerk, afgestemd in overleg met jouw organisatie. Om het geleerde te borgen is oefening nodig. Dat doen we door heldere afspraken te maken over ‘wat wil je leren’ en daar op te coachen. Enkele voorbeelden:

 • Lekker gebekt!
  Hoe kun je als professionals beter worden met elkaar en prettiger samenwerken. Eerst begrijpen wat ‘feedback’ precies is en dan oefenen en bestendigen.
 • Een goed gesprek
  Als leidinggevende voer je regelmatig gesprekken met medewerkers. Hoe breng je over wat je te zeggen hebt en neem je de ander mee in een verandering. Coaching on the job is daarvoor een goede manier. We luisteren mee tijdens vergaderingen of gesprekken en spiegelen direct na het gesprek waar kansen liggen.
 • Waarom begrijp je me niet?
  Hoe kun je een boodschap overbrengen aan een cliënt of college? Welke elementen spelen een rol en waar heb je invloed op.
 • We zijn allemaal ‘Eigen-aardig’
  Leer je teamgenoten kennen en begrijpen aan de hand van drijfveren en communicatiestijlen.