Coaching en Training

Omdat verbinding vraagt om een helder hoofd en helder hart..

Communiceren is verbinden, met woorden, emoties en lichaamstaal.

Coaching of casuïstiekbespreking is een logisch vervolg om te verankeren wat is geleerd.

Communiceren is praten via het hart, de snelweg naar verbinding.

Waar geen verbinding is, ontstaat een conflict.

Training

Leidinggevenden / zelfstandigen

Wil je zo goed mogelijk samenwerken en samen werken dan is ‘goede communicatie’ een belangrijke voorwaarde. Maar wat is dat eigenlijk precies? En wanneer werkt het goed? Veel communicatie bevat zoveel ruis, dat het zorgt voor conflicten: misverstanden, klachten, pestgedrag, agressie of langs elkaar heen werken. Het is de oorzaak van vertraging en stilstand.

In de ‘onderstroom’ is vaak meer aan de hand dan op het eerste gezegd lijkt. Vaak wordt deze onderstroom genegeerd omdat het spannend is om het te benoemen.

‘Eerlijke’ communicatie zorgt voor autonomie en verbinding, waar we vanuit onszelf duurzaam kunnen bijdragen aan werk wat er toe doet. Als leidinggevende ben jij daarin het voorbeeld.

  • Het goede gesprek
    Als leidinggevende voer je regelmatig gesprekken met medewerkers. Hoe breng je over wat je te zeggen hebt en neem je de ander mee in een verandering. Hoe kun je hóren wat de ander te zeggen hebt, als het niet in lijn is met jouw verwachtingen of de eisen die gesteld worden?
    Groepstraining of individuele coaching/training.

Klachtenfunctionarissen

Als klachtenfunctionaris ben je direct betrokken bij onvrede, klachten en conflicten. Je bent opgeleid om te bemiddelen en de angel uit een situatie te halen. Het is niet altijd gemakkelijk is om onpartijdig en onafhankelijk te zijn en te blijven. Wat doe je met je eigen gedachten en mening over de casus? Wat gebeurt er met jou? En hoe kun je daar grip op krijgen?

  • Klaag nou wat!
    Een serie van vijf coachgesprekken gaan je helpen zicht te krijgen op jouw emoties in je rol als klachtenfunctionaris en hoe je dit gaat helpen in de gesprekken die je voert met zorgprofessional en klager. We werken met actuele casussen.